הפילוסוף במרחב הציבורי

מסות לכבוד ירמיהו יובל

בעריכת

פיני איפרגן

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2011
סדרה הקשרי עיון

לקובץ זה לציון יום הולדתו ה־75 של פרופ' ירמיהו יוֹבל נבחרה הכותרת "הפילוסוף במרחב הציבורי", שכן היא משקפת את מעורבותו האינטנסיבית של יוֹבל, מאנשי הרוח הבולטים שצמחו בארץ, בשדה התרבותי והפוליטי בישראל ומחוצה לה. בביוגרפיה האינטלקטואלית של יוֹבל משובצים יחד מחקריו המעמיקים בהגותם של קאנט, הגל, שפינוזה, ניטשה, בצד מאמרים פובליציסטיים ותוכניות טלוויזיה על סוגיות בוערות בארץ ובעולם; ייסודו של מכון שפינוזה בירושלים, בצד הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים ובניו־סקול שבניו־יורק.

השאלות הנובעות מן הממשק בין הפילוסופי לציבורי נדונות בחלק ניכר מן המאמרים המקובצים כאן: מסות הדנות בפועלן של דמויות יסוד בתולדות הפילוסופיה, וכאלה העוסקות בתחום הדיון על הפוליטי. הכותבים, פילוסופים ידועים מן הארץ ומחו"ל, בחלקם תלמידיו לשעבר של יוֹבל, בחרו גם הם לבחון היבטים שונים של היחס המורכב בין שיקול הדעת התיאורטי לפרקסיס החברתי־היסטורי.
ד"ר פיני איפרגן מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. ספרו "הטרגדיה בחיים האתיים" ראה אור בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן.

הצטרפות לרשימת התפוצה