הציונות והאימפריות

בעריכת

יהודה שנהב

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה2015
סדרה הקשרי עיון

קובץ המאמרים הציונות והאימפריות הוא פרי עבודתה של קבוצת מחקר אשר פעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2011-2010.

מיטב החוקרים בתחום מציגים בו עבודות מחקר שמטרתן להחזיר את האימפריות אל תוך הדיון בציונות, ועל ידי כך להעשיר את המחקר אשר מבקש לחלץ את הדיון בציונות מנרטיב של היסטוריה ייחודית הכלואה בתוך עצמה. הספר מבקש למקם את העיסוק בציונות בתוך המטריצה האימפריאלית העולמית כפי שהתעצבה למן סוף המאה התשע-עשרה, ולחשוב באופן רפלקסיבי על המשמעויות של מהלך זה.

עם הנושאים שזכו לטיפול מיוחד בספר נמנים שפה והיסטוריוגרפיה, מוסדות פוליטיים, ניהול אוכלוסיות ודגמים של ידע נודד.

הצטרפות לרשימת התפוצה