התפתחות הפרוגרסיביות של המסים הסטטוטוריים בישראל

מאת
מישל סטרבצ'ינסקי, ירדן קידר
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

בכל מדינות ה-OECD מקובל להנהיג מערכת מסים פרוגרסיבית – כלומר מערכת שבה שיעור המס הממוצע עולה עם הכנסת הפרטים. הפרוגרסיביות של מערכת המס מושפעת מההחלטות של הממשלה לאורך זמן, ובהן החלטות על זיכויים ופטורי והחלטות על מסים סטטוטוריים, דהיינו החלטות על שינויים בשיעורי המס השונים. בנייר עבודה זה נבחנת התפתחות של פרוגרסיביות מערכת המסים באמצעות שני ניתוחים מקבילים: א. בדיקה של התפתחות ההחלטות על המסים הסטטוטוריים של ממשלות ישראל והשפעתן על הפרוגרסיביות של המערכת לאורך זמן; ב. חישוב מדדי Suits למידת הפרוגרסיביות של תשלומי המס על ידי עשירוני ההכנסה מתוך שימוש בנתוני סקר ההכנסות וההוצאות של המשפחה.

הצטרפות לרשימת התפוצה