התשמע קולי?

ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית

בעריכת
יעל עצמון
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2001
סדרה הקשרי עיון

"התשמע קולי?" קוראת רחל המשוררת. האם קולן של נשים ישראליות נשמע?

הספר פורש לפנינו תמונה רחבה של ייצוגי נשים בתרבות הישראלית: בספרות, בטקסים דתיים, באירועים לאומיים, במדיה הטלוויזיונית ובהיסטוריוגרפיה של התנועה הציונית, ובוחן כיצד מיוצגות הנשים בזירות השונות.

הספר פותח פתח רחב להתבוננות בבעיה של השמעת "קול נשי": האומנם קיים קול ייחודי לנשים? האם הוא מוּשתק ואינו מוצג במרחב הציבורי? האם הוא בעצם ריבוי של קולות המבטאים נשים מקבוצות חברתיות שונות: האם קיים קול "נשי מזרחי", קול "נשי אשכנזי"?
הספר מחולק על פי נושאים לארבעה שערים:
- נשים בתקופות מעצבות של הציונות
- גוף האישה – ניכוס הגוף הנשי כרעיה ואם ויחסי גוף ותודעה
- נשים בשיח הציבורי
- נשים והתרבות ההגמונית הגברית כקבוצות מוצא שונות (מגדר ורב-תרבותיות)
כותבות המאמרים משתייכות לתחומים דיסציפלינריים שונים במדעי הרוח והחברה: היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. יחד הן מציגות בפני הקורא את הבעייתיות המורכבת של מציאות חיים נשית.
מאמרי הספר הם פרי עבודת סדנה רב-תחומית שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים.
הפרסום אזל.

הצטרפות לרשימת התפוצה