חרדים ישראלים

השתלבות בלא טמיעה?

בעריכת
עמנואל סיון, קימי קפלן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2003
סדרה הקשרי עיון, תרבות ומחשבה יהודית

נוכחותם בולטת בשנים האחרונות בקניונים שאינם באזורים חרדיים; רבים מהם מבקרים בגן החיות בירושלים ובספארי ברמת-גן; אחרים פוקדים את מוזיאון יד ושם בירושלים, את בית התפוצות בתל-אביב ואת מוזיאוני ההגנה, האצ"ל והלח"י. בחורי ישיבה נראים מטיילים בגולן ובנגב, חלקם אף בטיולי סנפלינג. אכן, חרדים רבים בישראל עוברים תהליך של ישראליזציה, המתאפיין בהשתלבות בלא טמיעה. אפילו הפגנותיהם נגד בית המשפט העליון או נגד התוכנית הכלכלית מלמדות על מהלך של השתלבות, קבלה חלקית של חוקי המדינה וסמכותם של מוסדותיה השלטוניים, ואף שותפות. כל אלו מתקיימים בצד היבדלות, ביקורת והתנגדות מילולית חריפה.

המאמרים בספר זה מבוססים על מחקרים חדשים, והם פרי מאמץ משותף של חוקרות וחוקרים המתייחסים לממדים שונים של תהליך ההשתלבות של חרדים בחברה הישראלית. השתלבות זו, המתאפיינת במאמץ למנוע טמיעה בחברה הסובבת, באה לעתים מתוך עימות, וגורמת למתבונן לטעות ולראות בה רק את ממדי ההיבדלות וההסתגרות. יש בספר כדי ללמד הן על אחת המובלעות התרבותיות המרכזיות בחברה הישראלית ועל המתחדש בחקרה, והן על תהליכים העובדים על חברה זו בפתחה של המאה ה-21.

הצטרפות לרשימת התפוצה