חרדים לעתיד החברה

קבוצת עבודה במכון ון ליר בירושלים

בעריכת

איתמר בן–עמי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2013
סדרה תרבות ומחשבה יהודית

משקלה של החברה החרדית בישראל הולך ומתעצם ועמו גם השפעתה הפוליטית על תחומי מדיניות רבים. מצב עניינים זה מעלה את הצורך בהבנת עמדותיהם של חרדים לגבי היבטים חברתיים וציבוריים של סדר היום הכלכלי, החברתי והמדיני בישראל, וזאת מצד השפעתם לא רק על הציבור החרדי, אלא על המדינה כולה. כמו כל חברה, ברור כי החברה החרדית אינה בעלת עמדה אחידה בתחומים אלו, אך שלא כמו בחברות אחרות קיים אצלה מכנה משותף רחב מספיק כדי לדון בה כבמקשה אחת.

לצורך כך התכנסה במכון ון ליר בירושלים קבוצה שבה חרדים ממגוון תחומי עיסוק: אברכים תלמידי חכמים, אנשי ציבור ומעשה ואנשי עסקים מפלחי אוכלוסייה חרדיים שונים. הגיוון של חברי הקבוצה מאפשר הצגה מלאה ורחבה של תפיסות העולם החרדיות הרווחות בקהילות השונות לגבי הנושאים שנדונו בקבוצה ושמבוררים בשלושת ניירות העמדה המקובצים בחוברת. מסקנות הקבוצה, המוצגות בשלושת חלקי החוברת, מכוונות לבטא במידת האפשר את הלכי הרוח הפנים–חרדיים, כפי שאלה משתקפים בעיני חברי הקבוצה. המסקנות והעמדות נוסחו לאורם של ערכי התורה והיהדות.

המסמך הראשון, "השיטה הכלכלית בראי התפיסה היהודית", עוסק בבירור קריטריונים לבניית משק שישרת את אזרחי המדינה לאור ערכי תורת ישראל. מדובר במסמך עקרוני המשקף את האחריות של הקהילה החרדית לערכי התורה, למשק ולחברה בישראל. במסמך מוצגת גם התרומה שהדיון הציבורי הכללי יכול להפיק מדיאלוג עם עמדות תורניות חרדיות.

המסמך השני, "אתגרי הפרנסה בציבור החרדי", עוסק בבניית מודלים שתכליתם להקל על אלה מתוך החברה החרדית המעוניינים להתפרנס בכבוד ולהשתלב בשוק העבודה, תוך התייחסות לקשיים הרוחניים והטכניים הכרוכים בכך, והצעת פתרונות קונקרטיים.

המסמך השלישי, "שיטת הדיור", מבקש להעלות הצעות רלוונטיות לפתרון בעיית הדיור במדינת ישראל באופן כללי, ומתוך הכרת הצרכים הייחודיים של החברה החרדית. גם מסמך זה משקף את האחריות שהקהילה החרדית חשה למצב המשק הכללי, ולצד זאת את הניסיון לפתור את מצוקת הדיור הקשה בקרב בני הקהילה.

ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה