ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל

מאת
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר
שפה עברית
שנת הוצאה 2015
סדרה מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים

ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל הוא דוח המציג ממצאים ראשונים של מחקר הבוחן לעומק את השליטה בערבית ועמדות כלפי השפה הערבית במדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל. הדוח מציג ממצאים ראשוניים לגבי קריאה, כתיבה, דיבור והבנה, ושופך אור על מצב (אי) ידיעת הערבית בקרב הציבור היהודי בישראל ועל עמדותיו כלפי השפה הערבית, בדגש על ההבדלים הבין-דוריים בין יוצאי מדינות ערב.

הדוח מגלה כי רק למיעוט שולי מקרב האוכלוסייה היהודית בישראל יש שליטה סבירה בערבית (כתיבה, קריאה, הבנה ודיבור) וכי ישנם הבדלים ביחס לשפה וללימוד השפה בין יהודים אשכנזים למזרחים ובין צעירים למבוגרים. הדוח מכיל ממצאים רבים, לרבות נתונים סטטיסטיים וניתוח בין-דורי לצד בחינת הסיבות השונות ללימודה.

המחקר והדוח הם תוצר של פרויקט נרחב העוסק במקומה של השפה הערבית בישראל במרחב הציבורי בכלל ובמרחב האקדמי בפרט, פרויקט המשותף למכון ון ליר בירושלים, דיראסאת – המרכז הערבי למשפט ומדיניות, ועמותת סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, וממומן על ידי האיחוד האירופי. הדוח נכתב בידי חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב וממכון ון ליר בירושלים, בתמיכת מכון ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל והמכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד הורוביץ באוניברסיטת תל-אביב.

הצטרפות לרשימת התפוצה