יזמות ותיעוש בחברה הערבית בישראל

מאת
מיכאל סופר, יצחק שנל, ישראל דרורי, עאס אטרש
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 1995
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

תיעוש הוא שלב הכרחי להבטחת המשך הפיתוח הכלכלי של המגזר הערבי ושילובו בחברה ובכלכלה הישראליות. המפתח לפריצת הדרך טמון ביצירת סביבה כלכלית וחברתית המעודדת יזמות. במחקר יש ניסיון לגבש מודל התנהגות המבוסס על ממצאים אמפיריים, ולאפיין תהליכי תיעוש של המשק הערבי בתנאים של כלכלה תחרותית. המחקר ישמש כלי עזר ליזמים, לכלכלנים ולמקבלי החלטות.

הצטרפות לרשימת התפוצה