ישראל והתפוצות - על פרשת דרכים

יחסי מדינת ישראל ויהדות העולם בצל חוק ההמרה וועדת נאמן

בעריכת

שלמה גור

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 1998
סדרה בול – בימת ון ליר לשיח ציבורי

גיליון 1 של בול: בימת ון ליר לשיח ציבורי

בימת ון ליר לשיח ציבורי (בול) היא מסגרת דיון הפותחת אשנב לתחומי חברה, מדינה ותרבות. בין השאר היא עוסקת ביחסי דת ומדינה וביחסי רוב ומיעוט בארץ ובאזור. סוגיות אתיות, חברתיות ופוליטיות כגן אלה ראוי שיחרגו ממעגל המחקר והעיון אל המרחב הציבורי ויזכו לתשומת הלב הראויה בחברה דמוקרטית. פרסומי בימה זו יוסיפו תרומה ייחודית לחיי התרבות בישראל ויעשירו את הדיון הציבורי.

הפרסום אזל וגרסה סרוקה שלו מצורפת כאן.

הצטרפות לרשימת התפוצה