כוחות מניעים

כביש חוצה ישראל והפרטת תשתיות אזרחיות בישראל

מאת

דני רבינוביץ, איתי ורדי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2010
סדרה הקשרי עיון וביקורת

כביש חוצה ישראל הוא הכביש הראשון בישראל שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרת מעבר, והוא גם פרויקט התשתיות הלאומי הראשון שבנייתו ותפעולו הופקדו בידי תאגיד פרטי שמטרתו רווח כספי. שתי עובדות אלו משקפות את המהפך הניאו-ליברלי שהתחולל בישראל בשני העשורים האחרונים.

הספר כוחות מניעים: כביש חוצה ישראל והפרטת תשתיות אזרחיות בישראל בוחן מבעד לסיפורו של כביש חוצה ישראל אתההשלכות החברתיות, הסביבתיות, הכלכליות והפוליטיות של מהפך זה. באמצעות תיעוד מקיף ומפורט של תהליך התכנון וההקמה של הכביש, הוא מראה עד כמה רבה השפעתם של תאגידים בעלי עניין על תהליכי קבלת ההחלטות הפוליטיות ועל מערכות התכנון עצמן. הספר עושה שימוש בכלים תיאורטיים מתחום הכלכלה הפוליטית, ומאיר בעזרתם כמה מסוגיות הליבה שהוחטאו במהלך הוויכוח הציבורי שהתעורר סביב סלילת הכביש.

הצטרפות לרשימת התפוצה