כלכלה למעשה

לימודי הכלכלה בישראל

מאת
נתן זוסמן, יובל אופק, רוני הכהן, טל וולפסון
בעריכת

אהרן אריאל לביא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2011
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

בעולם בכלל, ובישראל בפרט, נשמע הקריאה לבחינה מחודשת של לימודי הכלכלה, והיא גברה עם פרוץ המשבר הפיננסי העולמי ב-2008. אי-הנחת מלימודי הכלכלה בישראל ניכרת הן בקרב הסטודנטים, הן בקרב אנשי הסגל, והן בשוק העבודה הקולט את הבוגרים. בעקבות זאת הוחלט במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל, להקים קבוצת מחקר שתעסוק בלימודי הכלכלה בישראל – בעיקר בלימודים לתואר בוגר – כדי להעמיק את הידע על המצב הקיים וכדי להציע דרכים לשיפורו. הקבוצה פעלה מנובמבר 2009 עד פברואר 2011, וחבריה היו סטודנטים ובוגרים של המחלקות לכלכלה במרבית האוניברסיטאות בישראל, מרצים במחלקות אלו ובחוגים לכלכלה במכללות, כלכלנים בכירים בגופים ממשלתיים ונציגים של המגזר הפרטי.

כדי לבחון את הסוגיה לעומקה נבחרו שלושה אפיקים להמשך העבודה: (א) סקירת ספרות העוסקת בהשפעה האפשרית של לימודי הכלכלה על הסטודנטים; (ב) בחינה משווה של לימודי הכלכלה באוניברסיטאות בישראל ובחו"ל; (ג) עריכת סקר לשם מיפוי מערך הציפיות של הסטודנטים לכלכלה בישראל, וכן לשם בדיקת ההשערה שללימודים עצמם יש השפעה על הסטודנטים – בעקבות ממצאי סקירת הספרות. יש להדגיש שהמוטיבציה להכנת נייר העמדה לא הייתה ערכית אלא מקצועית, ושאין בכוונת המסמך להביא להטיית לימודי הכלכלה לכיוון אידיאולוגי זה או אחר.
המסקנה העיקרית של הקבוצה היא שלימודי הכלכלה תיאורטיים מדי; הם אינם מכינים את הבוגרים הכנה מספקת לתפקידים עתידיים בעלי השלכות חברתיות וכלכליות נרחבות.

הצטרפות לרשימת התפוצה