לקרוא איראן בישראל

העצמי והאחר, דת ומודרניות

מאת

חגי רם

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2006
סדרה הקשרי עיון וביקורת
חגי רם מציע בספרו קריאה ביקורתית ראשונה מסוגה של השיח הפרשני שהתפתח בישראל על איראן. לצד פירוק התשתית המושגית של השיח וחשיפת זיקתו למנגנוני כוח וייצור דעת בישראל, ייווכח הקורא שהשיח העוסק באיראן נגזר מן התהליכים החלים על החברה בישראל מאז סוף שנות השבעים של המאה ה-20. בכתיבה רפלקסיבית ומקורית מראה המחבר כי מערכת הדימויים שנוצרה על איראן קשורה, בין היתר, לחרדות קיומיות של סוכני ידע והגמוניה ישראלים מפני "התחרדותה" ו"התמזרחוּתה" של החברה בישראל.
גירוש איראן לתחומי מה שמכונה "האחרוּת הרדיקלית" מבטא אפוא ניסיון לגרש את השד העדתי, הדתי והפונדמנטליסטי מן החברה בישראל לא פחות משהוא משקף את כוונות השלטון האיראני ואת מדיניותו. לקרוא איראן בישראל: העצמי והאחר, דת ומודרניות, הרביעי בסדרת הקשרי עיון וביקורת, הוא ספר חובה לא רק למי שמתעניין באיראן, אלא בעיקר למי שעוסק במורפולוגיה של החברה בישראל ובמעמדה במזרח התיכון.

הצטרפות לרשימת התפוצה