מאגרי מידע גנטיים של אוכלוסיות ו/או של הציבור

שאלות חברתיות, אתיות וכלכליות

מאת

פרופ' יעל השילוני-דולב

פרופ' אביעד רז

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2021

בשנים האחרונות מקודמות ברחבי העולם וכעת גם בישראל יוזמות לאומיות למיפוי ואנליזה של מידע גנטי מאוכלוסיות רחבות. מטרת היוזמות הללו היא ניצול הפוטנציאל של המידע הגנומי והצלבתו עם מידע קליני והתנהגותי לטובת קידום בריאות הציבור והמחקר הרפואי, כחלק מחזון "הרפואה המותאמת אישית". מכון ון ליר והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מקדמים מחקר שבוחן את השאלות האתיות והחברתיות שמיזם כזה מעורר כגון הגדרת הבסיס הערכי למיזם, אופן גיוסם של מתנדבים ממגוון אוכלוסיות, כללים לגבי החיסיון והפרטיות הנדרשים, אופי ההסכמה מדעת הנדרשת, מידת השקיפות והיידוע של המתנדבים והציבור, כללים לגבי חזרה עם מידע וממצאים לנבדקים, ושיתוף הציבור בתועלות הטמונות במיזם. שאלות אלו קשורות לבלי התר בסוגיות סוציולוגיות מרכזיות של אמון ציבורי ואמינות מוסדית.

הצטרפות לרשימת התפוצה