מדד המגדר 2015

אי־שוויון מגדרי בישראל

מאת
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2015
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון בין נשים לגברים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון במגוון תחומים – בהם השכלה, עבודה, בריאות, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, אלימות, החברה הערבית ויחסי מרכז–פריפריה – ומאפשר להעניק ציון כולל לרמת האי-שוויון המגדרי בישראל על בסיס מצרף של הגורמים הנבחנים, הקובעים את מצבן של הנשים בחברה.

במדד 2015 יש כמה חידושים: בפעם הראשונה מוצע בו אומדן של עומק האי-שוויון המגדרי, המאפשר לדרג את התחומים השונים מבחינת עוצמת האי-שוויון ולאתר תחומים שבהם הפער עמוק במיוחד. כמו כן נוסף לו ממד חדש – ממד הזמן, המבטא את ההבדלים בחלוקת הזמן בין נשים לגברים בכמה היבטים; ונוספו אינדיקטורים חדשים, בהם הטבות מעסיקים לשכירים ולשכירות, סגרגציה מגדרית בתחומי הלימוד באוניברסיטאות, ותחושת הביטחון של נשים ושל גברים במרחב הציבורי.

היות שמדד המגדר בוחן אי-שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים לאורך שנים, יש ביכולתו להורות על כיווני ההתפתחות בכל אחד מהתחומים, ובד בבד להציג תמונה כוללת של מצב האי-שוויון המגדרי בישראל. בכך תרומתו הייחודית ומכאן כוחו לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים. כמו כן, מדד המגדר מספק לארגוני נשים בפרט, ולארגוני החברה האזרחית בכלל, מצע לפעילותם למען שינוי יחסי הכוח המגדריים ולמען קידום הצדק המגדרי בישראל.

מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF בעברית.

הצטרפות לרשימת התפוצה