מדד המגדר 2016

אי־שוויון מגדרי בישראל

מאת
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2016
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי־שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות, אלימות, חלוקת זמן, בריאות, יחסי מרכז–פריפריה, החברה הערבית – ומאפשר לתת ציון כולל לרמת האי־שוויון המגדרי בישראל על בסיס מצרף הגורמים הקובעים את מצבן של נשים בחברה.

במדד המגדר לשנת 2016 חידושים רבים: התווסף ממד חדש – ממד תרבות ותקשורת – המבטא את האי-שוויון המגדרי בייצוג בתחומי תרבות מרכזיים כמוזיקה פופולרית ותיאטרון, כמו גם בסיקור החדשותי של נשים וגברים. בממד הזמן נוספו אינדיקטורים של העדר זמן לצפייה בטלוויזיה וקריאת עיתונים, ובמדד העוצמה נוספו אינדיקטורים של ייצוג נשים בסגל האקדמי הבכיר ובדירקטוריונים של חברות ציבוריות וממשלתיות.

שלא כמו מדדי מגדר אחרים, המשווים בין ישראל למדינות אחרות על בסיס מספר מועט מאוד של משתנים, מדד המגדר הוא הראשון מסוגו הבוחן אי־שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים בתוך המדינה גופא. מדד המגדר מאפשר לבחון כיווני התפתחות בכל תחום ובכל מרכיב, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב האי־שוויון המגדרי בישראל. בכך נעוצה תרומתו הייחודית ועל כן בכוחו לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים במדינת ישראל. מדד המגדר גם מספק לארגוני נשים ולגורמים בחברה האזרחית מצע לפעילותם לשינוי יחסי הכוח המגדריים ולקידום צדק מגדרי בישראל.

מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF בעברית.

ראו חוברת עם עיקרי הממצאים.

הצטרפות לרשימת התפוצה