מדד המגדר 2019

אי־שוויון מגדרי בישראל

מאת
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2020
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי־שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות, אלימות, חלוקת זמן, בריאות, יחסי מרכז-פריפריה, החברה הערבית – ומאפשר לתת ציון כולל לרמת האי־שוויון המגדרי בישראל על בסיס מצרף הגורמים הקובעים את מצבן של נשים בחברה.

החידושים במדד 2019 הם אינדיקטורים חדשים שהתווספו למדד בתחומי החיים השונים: מספר המנכ"לים במשרדי ממשלה בפילוח מגדרי, תעסוקה במשרה חלקית שלא מרצון, פילוח מגדרי של ההישגים במבחני פיזה והזכאות לבגרות, נשים וגברים הנזקקים לשירותי רווחה, השמעות שירים ברדיו בפילוח מגדרי, השתתפות בספורט הישגי, בנות ובני 20+ שהוטרדו מינית, והיקף העישון בקרב נשים וגברים. כל נתוני מדד המגדר זמינים לשימוש באתר יודעת - מרכז ידע נשים ומגדר.

שלא כמו מדדי מגדר אחרים. המשווים בין ישראל למדינות אחרות על בסיס מספר מועט מאוד של משתנים, מדד המגדר הוא הראשון מסוגו הבוחן אי־שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים בתוך המדינה גופא. מדד המגדר מאפשר לבחון כיווני התפתחות בכל תחום ובכל מרכיב, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב האי־שוויון המגדרי בישראל. בכך נעוצה תרומתו הייחודית ועל כן בכוחו לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים במדינת ישראל. מדד המגדר גם מספק לארגוני נשים ולגורמים בחברה האזרחית מצע לפעילותם לשינוי יחסי הכוח המגדריים ולקידום צדק מגדרי בישראל.

מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF בעברית.

הצטרפות לרשימת התפוצה