מדד המגדר 2018

אי־שוויון מגדרי בישראל

מאת

הגר צמרת-קרצ'ר, נעמי חזן, חנה הרצוג, יוליה בסין, רונה ברייר-גארב, הדס בן אליהו

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2019
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מדד המגדר של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים הוא כלי מדידה רב עוצמה הבוחן שינויים לאורך זמן במצבם של נשים וגברים בישראל מאז שנת 2004. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, אלימות, חלוקת זמן, בריאות, יחסי מרכז–פריפריה, והחברה הערבית – ומדי שנה מתווספים לו תחומים חדשים. בחינת האי-שוויון המגדרי נעשית לא רק על פי ההבחנה הבינארית בין גברים לנשים אלא גם בהצטלבויות בין מגדר לבין מיקומים חברתיים שונים, כמו הפריפריה, החברה הערבית והחברה החרדית בישראל. הנתונים שהמדד מספק מאפשרים לו להיות מצפן למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים בישראל.

החידושים במדד לשנת 2018 כוללים הוספה של ממד חדש הבוחן פערים מגדריים בחברה החרדית (בהשתתפות בשוק העבודה, בהכנסה ובהשכלה), אינדיקטור חדש בממד העוני הבוחן את הפער המגדרי בהכנסות מפנסיה במשקי בית של קשישים שאין בהם מפרנסים בשכר, שני אינדיקטורים חדשים בממד התרבות והמדיה, הבוחנים את הפער המגדרי בהרשמה למועמדות לפרס אופיר: הרשמה למועמדות של סרטים עלילתיים ושל סרטים דוקומנטריים, בהבחנה בין סרטים אשר בוימו בידי נשים לעומת סרטים אשר בוימו בידי גברים, ואינדיקטור חדש בממד הזמן הבוחן את הפער המגדרי בקרב העובדים 50 שעות או יותר בשבוע.

מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF בעברית.

הצטרפות לרשימת התפוצה