מדד המגדר 2022

אי-שוויון מגדרי בישראל

בעריכת

הגר צמרתחנה הרצוגנעמי חזן, יוליה בסין, רונה ברייר-גארבהדס בן אליהו

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2022
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מדד המגדר של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים הוא כלי מדידה רב עוצמה הבוחן שינויים לאורך זמן במצבם של נשים וגברים בישראל. המדד מציג תמונה מפורטת של האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, אלימות, משפחה, חלוקת זמן, ובריאות – ומדי שנה מתווספים לו תחומים חדשים. בחינת האי־שוויון המגדרי נעשית לא רק על פי ההבחנה הבינארית בין גברים לנשים אלא גם בהצטלבויות בין מגדר לבין מיקומים חברתיים שונים, כמו הפריפריה, החברה הערבית והחברה החרדית בישראל, ונשים וגברים גילאי 65 ומעלה. הנתונים שהמדד מספק מאפשרים לו להיות מצפן למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים בישראל.

בשנת 2022 אנו מציינות עשור לפרסום המדד. לאחר שנתיים שבהן נבחנו ההשלכות החברתיות והכלכליות של מגפת הקורונה בזרקור נפרד, חישוב תוצאות מדד 2022 כולל את נתוני שנת 2020, השנה הראשונה של המגפה. מגפת הקורונה מביאה להגדלת אי־השוויון המגדרי ועלולה לפגוע באופן אנוש בהישגים של עשרות השנים האחרונות בתחום ההשכלה, התעסוקה, חלוקת העבודות השקופות בין נשים וגברים והמאבק באלימות כלפי נשים.

כל נתוני מדד המגדר זמינים לשימוש באתר יודעת – מרכז ידע נשים ומגדר. מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF בעברית.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה