מדריך נגישות לכנסים

מאת
אדוה איכנגרין, נטע זיו, שגית מור
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר
שפה עברית
שנת הוצאה 2013

חשיבות ההנגשה של כנסים אקדמיים, כנסים מקצועיים וכנסים אחרים נובעת ממרכזיותה של הזכות לנגישות כזכות אדם בסיסית לאנשים עם מוגבלויות. זכות זו זכתה להכרה במשפט הבינלאומי במסגרת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006, והיא עוגנה גם בחקיקה המקומית במסגרת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998". נגישות למגוון סוגי הצרכים, מלבד היותה חובה מוסרית ומשפטית, היא אמירה חברתית ברורה, המכירה בכך שאנשים עם מוגבלויות הם חלק בלתי נפרד מקהל היעד של כל אירוע ציבורי, אקדמי או מקצועי, וצורכיהם הם חלק אינטגרלי מהשיקולים של מארגני הכנס, ממש כמו צרכים מקצועיים או אקדמיים אחרים של קהל היעד.
ההערכה היא שאנשים עם מוגבלויות מהווים כ- 25-10 אחוזים מן האוכלוסייה. נוסף להם, אנשים רבים עם צרכים מגוונים נעזרים בהנגשה גם הם. למשל, אנשים עם ירידה קלה בשמיעה או בראייה, אנשים ששפת אמם אינה עברית, אנשים הנעזרים בערוץ מידע ויזואלי, נשים בהיריון, הורים לתינוקות ועוד.
זהו המדריך המלא הראשון בישראל להנגשת כנסים. המדריך מציג גישה מקיפה ומתקדמת להנגשת כנסים, והוא נכתב בעקבות הפקת הכנס הבינלאומי הראשון בישראל ללימודי ביקורת המוגבלות בדצמבר 2010.

המדריך מוגש לקוראים בגרסת מסמך PDF.

הצטרפות לרשימת התפוצה