מחלוקות בכלכלה

בעריכת
אריה ארנון, משה יוסטמן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2009
סדרה הקשרי עיון, מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מהו גודלו הרצוי של המגזר הציבורי? האם נטל המס בישראל גבוה יחסית למדינות אחרות? האם ההגבלה הקיימת בגידול הוצאות הממשלה היא הכרח או עניין לבחירה? כיצד משפיע המודל החברתי-כלכלי שמדינה מאמצת — המודל האמריקני מזה והמודל הסקנדינבי מזה — על התפתחותה הכלכלית? האם אי-שוויון משפיע על הצמיחה? מהן הדרכים להגדיר את העוני ולמדוד אותו? מהם גבולותיה הראויים של ההפרטה?
הספר מחלוקות בכלכלה דן בשאלות אלו ובשאלות רבות אחרות. מטרתו להראות כי בכלכלה הפולמוס הוא הכלל, וכי לעמדות ערכיות מכאן ולמגוון אינטרסים מכאן השפעה ניכרת על הדיון. שנים רבות מושלת בכיפה גישה הטוענת כי מסיבות מקצועיות אובייקטיביות ישראל חייבת לצמצם את חלקה של הממשלה בפעילות הכלכלית ולהישען בעיקר על מנגנון השוק. במרכז הספר עומדת הטענה שהשקפה זו אינה כורח המציאות או פועל יוצא של ניתוח מקצועי אלא עמדה אחת מני רבות: יש עמדות אחרות, וההכרעה ביניהן היא לא רק מקצועית אלא גם פוליטית.
הספר מבוסס על סדרת חוברות שפורסמו בשנים 2006—2007 במסגרת התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. הוא נכתב בידי מומחים בתחומם, רובם אנשי אקדמיה העוסקים בנושאים אלו שנים רבות. מטרת הספר להשתית את הדיון בסוגיות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי על מסד עובדתי ומושגי מוצק, כדי לסייע לקוראיו להשתתף בשיח הציבורי ולהשפיע על המדיניות החברתית-כלכלית בישראל.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה