הסיבות לפיתוח הכלכלי האטי בעולם הערבי: ויכוח נמשך

מחלוקת בכלכלה 5

מאת

פאול ריבלי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2013
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

המזרח התיכון הערבי נמצא כבר שנים בתת־פיתוח כלכלי ביחס לרוב אזורי העולם. מחלוקת זו מציגה ומפרטת שלוש קבוצות של הסברים לתפקודן הלא מיטבי של הכלכלות הערביות בעבר ובהווה. הקבוצה הראשונה מורכבת מהסברים גיאוגרפיים, ובהם מיקומו של המזרח התיכון, האקלים השורר בו, אוצרות הטבע שיש או אין בו והיותו גורם משיכה לאימפריות קולוניאליסטיות בעבר. הקבוצה השנייה מורכבת מהסברים תרבותיים, ובהם מקומם של הדת, המסורת, השלטון והמעמד הבינוני במזרח התיכון הערבי. הקבוצה השלישית, ששתי קבוצות ההסברים מתנקזות אליה, עוסקת במוסדות שהתפתחו במזרח התיכון.
קבוצה זו מדגישה את חשיבותם של ארגונים אזרחיים, מוסדות פוליטיים ומערכות המשפט, ואת הדרך שבה גופים אלו הכשילו או עיכבו את השגשוג הכלכלי. מסקנתה של מחלוקת זו היא שאף כי ישנם יחסי גומלין מורכבים בין ההסברים השונים לתת־פיתוח הכלכלי בעולם הערבי, הכיוון הסיבתי העיקרי הוא מהגורם המוסדי לגורמים תרבותיים וגיאוגרפיים.

ניתן לקרוא את המחלוקת בקובץ ה-PDF המצורף.

הצטרפות לרשימת התפוצה