מחלוקת 3

השפעת אי-השוויון על הצמיחה הכלכלית

מאת

יוסף זעירא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מאמר זה דן בשאלה כיצד אי-השוויון משפיע על הצמיחה הכלכלית, ומה ההשלכות של הקשר הזה. המאמר עוסק בשאלה זו בארבעה מישורים: (א) תיאורטי; (ב) אמפירי; (ג) יישומי לישראל; (ד) ערכי.

בסקירה זו אדון בשאלה כיצד משפיע אי-השוויון על הצמיחה הכלכלית. בעצם אשאל את השאלה הזאת: כיצד משפיע אופן חלוקת העוגה הלאומית על גודל העוגה? אנסה לספק כמה תשובות תיאורטיות על השאלה הזאת מן הספרות העדכנית, שיציגו מנגנוני השפעה שבאמצעותם חלוקת ההכנסה משפיעה על הצמיחה הכלכלית. חשוב להבין כי לא כל המנגנונים פועלים באותו הכיוון. מקצתם גורמים להשפעה חיובית של אי-השוויון על הצמיחה ומקצתם גורמים להשפעה שלילית. השאלה העולה מכך היא אילו מנגנונים חזקים יותר, ובאילו נסיבות. שאלה זו היא אמפירית מטבעה. אפתח בסקירת המנגנונים השונים והאומדנים להשפעתם, ואסכם בדיון קצר בשאלת המדיניות הכלכלית העולה מן המאמר: מהי מידת השוויון שחברה צריכה לשאוף אליה? זו המחלוקת העיקרית שהמאמר חותר אליה ובה הוא יעסוק בסיומו.

הצטרפות לרשימת התפוצה