מחלוקת 4

האם המס בישראל אכן גבוה מדי?

מאת

גדי חזק

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

סוגיית המיסוי היא אחת הסוגיות המרכזיות בסדר היום הציבורי כמעט בכל חברה וכמעט בכל עת. הדיון על היקף המיסוי ועל משקלו בתוצר הוא בדרך כלל טעון, כיוון שהטלת מסים נתפסת כ"הכנסת היד הממשלתית לתוך כיסו של הפרט", ומכאן ההתייחסות למסים כאל נטל. עם זאת יש לעתים נטייה להתעלם מכך שהדיון על היקף המיסוי אינו עומד בפני עצמו: זהו בעצם דיון על היקף המימון הציבורי, המחליף את המימון הפרטי למוצרים ולשירותים שהחשובים שבהם הם הביטחון, החינוך, הבריאות, הסדר הציבורי והביטוח הסוציאלי. את הדיון על המיסוי נחלק לשני חלקים בעלי אופי שונה במידה רבה:

דיון על נטל המסים, שהוא כאמור דיון על היקף המימון הציבורי הנחוץ לקידום מטרות חברתיות וכלכליות. דיון על מבנה מערכת המיסוי, העוסק בשאלות של יעילות, חלוקה הוגנת של נטל המס, פשטות הגבייה ועוד.

הצטרפות לרשימת התפוצה