שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל

מחקר מדיניות 14

מאת

עמיר שוסטר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה
הקצאתם של מענקים ממשלתיים לרשויות שלטוניות נדונה רבות בספרות המקצועית. חוקרים רבים בדקו על פי אילו גורמים מחלק הממשל המרכזי את התקציב לרשויות המקומיות; מיהם שחקני המפתח בתהליך זה וכיצד הם תופסים את ההקצאה — כאמצעי המשרת את מטרותיהם הפרטיות או כאמצעי להבטיח את היעילות-הגינות של הרשויות המקומיות.
מטרתו של מחקר זה היא לנתח את הגורמים שמשפיעים על חלוקת המענקים הממשלתיים בישראל בשנים 2010-2002 .
מהממצאים עולה כי:
1. לכל אורך התקופה הושפעה חלוקת המענקים משיקולים פוליטיים. ההשפעה באה לידי ביטוי בהטיה אידיאולוגית. כלומר שׂרי פנים תיעלו מענקים לרשויות המקומיות שבהן שיעור התמיכה במפלגת שר הפנים הייתה גבוהה יותר;
2. גם לזיקה של ראש הרשות המקומית למפלגת שר הפנים יש השפעה חיובית על קבלת מענקים;
3. מענקים גמישים וספיציפיים יותר נתונים במיוחד להשפעה פוליטית.

הצטרפות לרשימת התפוצה