מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה"

ניתוח והמלצות

מאת

רמי אדוט

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2017
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות ויש לה השלכות פוליטיות, שכן היא קשורה ליחסים בין קבוצות חברתיות ובינן לבין המדינה. תוכנית "מעגלי תעסוקה" מיועדת להחזיר תובעי גמלת הבטחת הכנסה למעגל העבודה באמצעות השמה בעבודה, המסופקת על ידי שירות התעסוקה, בשילוב סדנאות ואימון אישי, המסופקים על ידי ספק חיצוני. התוכנית מופעלת משנת 2014 במסגרת ניסיונית ומוגבלת, אך תוספת תקציב גדולה שניתנה לתוכנית בחוק ההסדרים לשנים 2017 - 2018 מעידה על כוונה להרחיבה הרחבה ניכרת. ייתכן שבשנים הקרובות תופעל התוכנית בפריסה ארצית, ויחויבו בה כל תובעי הבטחת ההכנסה העומדים בקריטריונים וכל לשכות התעסוקה בישראל.

"מעגלי תעסוקה" היא החוליה האחרונה בשרשרת של תוכניות ממשלתיות שתכליתן להחזיר תובעי הבטחת הכנסה למעגל התעסוקה, הכוללות רכיבים של מיקור-חוץ או הפרטה במינונים שונים. בעקבות שיקול דעת ממשלתי שיטתי ויסודי והפקת לקחים מן התוכניות הקודמות, מינון מיקור-החוץ או ההפרטה בתוכנית זו נמוך. אף על פי כן, מבנה התוכנית מעלה כמה חששות הנובעים מהממשק בין הציבורי לפרטי. חששות אלו מוצגים בנייר העבודה, ובסופו מובאות המלצות שנועדו לטפל בהם.

נייר העבודה מתמקד בניתוח היחסים בין הציבורי לפרטי, בין השירות המדינתי לבין הספק החיצוני, בכל הנוגע לתוכנית "מעגלי תעסוקה". המחקר מציג השוואה בין תוכנית ויסקונסין לתוכנית מעגלי תעסוקה כמו גם דיון ביקורתי במאפייני תוכנית "מעגלי תעסוקה".

הצטרפות לרשימת התפוצה