מלוניות ליולדות בבתי חולים כלליים ציבוריים בישראל

פינוק נחמד או תת מערכת של אי צדק?

מאת
שלומית אבני
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
בישראל פועלות ארבע מלוניות פרטיות ליולדות, שלוש מהן בבתי החולים הממשלתיים שיבא, אסף הרופא ואיכילוב )עירוני ממשלתי( באזור המרכז, ורביעית בבית החולים הדסה עין כרם - בירושלים. המלוניות מציעות אשפוז ליולדת וליילוד בתנאי מלון טובים תמורת תשלום הנע בין 660 ל 1,695 שקל ללילה, ובכלל זה תינוקייה צמודה שמאיישות אחיות בית החולים 24 שעות - ביממה, הדרכות אישיות וקבוצתיות וציוד ליולדת ולתינוק. אף על פי שמבקר המדינה הצביע כבר בשנת 2009 על היבטים בעייתיים בהפעלה של מלוניות פרטיות ליולדות בבתי חולים כלליים ציבוריים המלוניות פועלות בחלל ריק מבחינה משפטית ומינהלית, ואין תקנות או נהלים מטעם משרד הבריאות המסדירים את פעילותן. הפעלת המלוניות בהיעדר הסדרה ופיקוח מעלה כמה סוגיות הנובעות משימושן של המלוניות הפרטיות בתשתיות הציבוריות של בית החולים, כגון כוח האדם )בעיקר הסיעודי(קרקע ומבנים, מכשור רפואי, אתר האינטרנט של בית החולים, ועוד כולם נכסים ציבוריים: – ההעסקה הכפולה של צוותי רפואה וסיעוד גם במחלקות הציבוריות של בית החולים וגם במלוניות הפרטיות ליולדות מסיטה כוח אדם חיוני מהמחלקות הציבוריות העמוסות לטובת שירות רפואי פרטי; שימוש בקרקע ובמבנים ציבוריים לשירות פרטי, במקום שאלו ישמשו להרחבה של המחלקות הציבוריות הצפופות של בית החולים; האופציה הפרטית לשירות יולדות משודרג מייצרת תמריץ שלילי להשקעה בשירות הציבורי; ולבסוף, ההוצאה הכפולה, היקרה, ואולי אף מיותרת, מכיסן הפרטי של מבוטחות שזכאיות לסל שירותים ליולדת, מתוקף חוק וכנגד תשלום דמי ביטוח לאומי, מעלה חשש ליצירת אי שוויון באיכות שירותי הבריאות ליולדת - וליילוד בין יולדות בעלות אמצעים ליולדות חסרות אמצעים. נייר זה סוקר את המידע על המלוניות ליולדות, ודן בסוגיות של עירוב הגבולות בין מערכת הבריאות הפרטית והציבורית, פיקוח ורגולציה של המדינה, שוויון ונגישות לשירותיבריאות ליולדות.

הצטרפות לרשימת התפוצה