ממגזר שלישי למגזר אזרחי

לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי

מאת
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר
שפה עברית
שנת הוצאה 2015

הגידול המהיר במספרם ובהיקף פעילותם של ארגוני המגזר האזרחי/ארגונים ללא כוונות רווח בשלושת העשורים האחרונים וההכרה בחשיבותם לחברה, וכן תהליכי המיסוד שבאו בעקבות זאת, לא לוו בישראל בדיון ציבורי במקומם ובתפקידיהם החברתיים הייחודיים. אין מדובר בארגונים יחידים מסוימים וגם לא בקבוצת ארגונים בתחום כלשהו, אלא בארגונים שלמרות ההטרוגניות הרבה בסוגיהם ובתחומי פעילותם יש להם מאפיינים ייחודיים משותפים שמאפשרים לזהותם כמגזר שלם, כמקובל בנוגע לשני המגזרים האחרים במשק – המגזר הציבורי והמגזר העסקי. נייר עמדה זה לא רק טוען שמדובר במגזר שלם בעל מאפיינים ייחודיים, אלא לראשונה מציע טיעונים המסבירים זאת ותומכים בכך. ארגונים אלו, שמבטאים את האתוס ואת המהות האזרחית שהם הרציונל לקיומם והלגיטימציה הערכית שלהם, יוצרים כאמור מגזר נפרד – המגזר האזרחי.

נייר העמדה חובר במהלך דיונים שהתקיימו בפורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי, בקבוצת הדיון בנושא המשנה של ארגונים אזרחיים הפועלים לקידום מטרות לתועלת הציבור, הקהילה או קבוצות אוכלוסייה מסוימת, אם בדרך של העלאת נושאים לסדר היום הציבורי, אם בקידום נורמות אזרחיות ואם באספקת שירותים ציבוריים-חברתיים.

 

ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה