מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית

תמורות בתפקיד הממונה על קידום מעמד האשה במשרדי הממשלה

מאת

פנינה שטינברג

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

מטרתו של דוח מחקר זה להציע תמונת מצב עדכנית המתארת את תפקיד "הממונה  על קידום נשים במשרדי הממשלה" בשלושה ממדים: המבני, החווייתי והפרשני. הניתוח המבני עוקב  אחר  ההתפתחות  הפורמאלית  של  מנגנון  הממונה  ושורשי  המתחים  המלווים  אותו. המתחים המובנים המתועדים היטב זכו להכרה הן על ידי ועדות רשמיות שעסקו בכך לאורך השנים הן במחקרים קודמים. סדרה של ראיונות חצי מובנים שערכנו עם 25 ממונות לקראת הכנתו של דוח מחקר זה מאפשרת היכרות עם הממד החווייתי היומיומי של מילוי התפקיד. הממד הפרשני מתרחק מהסיפורים הקונקרטיים של הממונות ומתמקד במסגרות המשמעות שהממונות פועלות בתוכן. ממסגרות אלו עולה טווח של אפשרויות תפקוד שנראה לממונות אפשרי. ניכרים בהן גם ניצני השפעותיהן של פרספקטיבות פמיניסטיות חדשות שהתפתחו אחרי העיצוב הפורמאלי של התפקיד. המרכזית שבהן, הטמעת החשיבה המגדרית, עשויה להציע כלים שונים מהותית מאלה שבשימוש עד כה לשיפור תפקיד הממונה ולהתמודדות עם הקשיים המבניים ועם מצוקות היום־יום של הנשים שמשמשות בתפקיד זה.

הצטרפות לרשימת התפוצה