מרחבי ניאו-ליברליזציה בישראל

כלכלה פוליטית, אתניות, דת ומגדר

בעריכת

שרה הלמן

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2023
סדרה הקשרי עיון

הספר מרחבי ניאו-ליברליזציה בישראל: כלכלה פוליטית, אתניות, דת ומגדר מתאר את ההתפשטות הלא אחידה של הניאו-ליברליזם בישראל באמצעות בחינה של האופנים שבהם עקרונות ופרקטיקות ניאו-ליברליים מוחלים על תחומים מוסדיים ועל מגוון קבוצות בחברה. ייחודו של הספר בהדגשת פעולתו הדיפרנציאלית של הפרויקט הניאו-ליברלי: קבוצות שונות מוכלות בפרויקט בדרכים שונות, מתוך הגדרה מחודשת של מיקומן המעמדי, המגדרי, האתני והלאומי. הספר מראה כיצד נוצרה טריטוריה מפוצלת ולא אחידה המורכבת ממגוון מרחבים של ניאו-ליברליזם.

מאמרי הספר, פרי עטם של כלכלנים פוליטיים, סוציולוגיות ומדעני המדינה, מספקים תובנות חדשות על הניאו-ליברליזציה בישראל באמצעות בחינה יסודית של תהליכי עומק וניתוח האופן שבו הם משפיעים על היחסים בין המדינה, הכלכלה והחברה. המאמרים בוחנים את הדינמיקה של פירוק ההסדרים המוסדיים הקודמים, ושל היווצרות תבניות חדשות של ארגון ופעולה. הם מנתחים, כל מאמר מנקודת מבטו, את ההכלאה בין מסורות פוליטיות מוסדיות ובין העקרונות הניאו-ליברליים, ואת האופן שבו הכלאה זו השפיעה על הכלכלה הפוליטית ועל התצורה הפנימית של ישראל. בין השאר המאמרים מתארים כיצד נוצר דפוס ייחודי של ניאו-ליברליזם ישראלי שתכליתו לבלום לחצים גיאופוליטיים; כיצד נוצרו תבניות חדשות של הגנה על עובדים מוחלשים; ואילו שינויים חלו במדיניות החברתית כלפי מובטלים כרוניים. כמה ממאמרי הספר מתמקדים בסוגיות שטרם נחקרו בישראל בהקשר של המפנה הניאו-ליברלי: נשים חרדיות ופלסטינים אזרחי ישראל המועסקים בתעשיית טכנולוגיית העילית, הכלתם החלקית של גברים חרדים בתוכניות תעסוקה, והתגוונות המבנה המעמדי של המזרחים על החלופות התרבותיות שהיא יצרה.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה