נצח בעתות של שינוי

אנדרה נהר וההגות היהודית בצרפת לאחר השואה

בעריכת

יהוידע עמיר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2005
סדרה הקשרי עיון, תרבות ומחשבה יהודית

הספר נצח בעתות של שינוי: אנדרה נהר וההגות היהודית הצרפתית לאחר השואה בוחן ומבקר את יצירתו של הוגה ומחנך, שעיצב את דמותו הרוחנית של ציבור יהודי גדול בצרפת בדור שלאחר השואה. אנדרה נהר, בן-בריתם של עמנואל לוינס וליאון אשכנזי, עלה לירושלים וחי בה שנות דור, אך הגותו נשארה עד כה עלומה במידה רבה לציבור קורא העברית. חסר זה, אנו מקווים, ימולא בידי מאמרי הספר, פרי עטם של מיטב ההוגים והחוקרים בתחום המחשבה היהודית בעת החדשה.

מדרש ידוע מתאר כך את הרגע שלפי מתן התורה: מצד אחד אוחז האל בלוחות הברית ומן העבר האחר אוחז בהם משה. הם אינם נוגעים זה בזה. רווח מפריד ביניהם. אנדרה נהר שואל מה משמעותו של רווח זה בין האנושי לאלוהי, בין הפילוסופיה לדת? האם כל שניתן לומר על הפער בין עולמות אלו הוא שאינו ניתן לגישור?
אמונתו הפילוסופית של נהר עומדת על ההכרעה שניתן גם ניתן לגשר על פער זה ולהיות בו-בזמן איש השכל ואיש האמונה: "מתוך המתיחות, הנגדיות, הקוטביות, מתוך מה שנראה לעיניים כאבסורדי, ותהא זו אפילו השואה – מחכה וקורא לך האתגר היהודי של ירושלים, אתגר הגשר: לחבר, לשתף, לאחד" (אנדרה נהר, "הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו").

הצטרפות לרשימת התפוצה