ספר החברה הערבית בישראל (4)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

ראסם ח'מאיסי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2011
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

התהליכים והתמורות שהתחוללו במדינת ישראל למן הקמתה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, שבשנת 2011 עומד שיעורה על כ-18 אחוזים מכלל האזרחים במדינה. הדמוגרפיה של אזרחי ישראל הערבים עומדת היום במרכז הדיון הציבורי בישראל, והשפעתה ניכרת היטב בתכנון המרחבי, בהקצאת המשאבים ובתחומים אחרים של מדיניות ציבורית. העיסוק בדמוגרפיה בשיח הציבורי הוליד מגמות מעניינות ומדאיגות כאחד של דמוגרפוביה והנדסה דמוגרפית, המחזקות את ההדרה והבידול של האוכלוסייה הערבית בישראל מבחינה מרחבית ותפקודית.

ספר החברה הערבית בישראל 4, כמו שלושת קודמיו, משלב נתונים ומידע על האוכלוסייה הערבית בישראל עם דיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות לחברה זו. החידוש בספר זה לעומת קודמיו הוא העיסוק המרכזי בסוגיה הדמוגרפית משלל נקודות מבט. המאמרים בספר מנתחים תהליכים דמוגרפיים בקרב האוכלוסייה הערבית ובוחנים את התייחסות הציבור היהודי והמערכת המשפטית לתהליכים אלו. בהכנת הספר השתתפו חוקרים ערבים מתחומי החברה והמשפט בראשותו של הגיאוגרף ומתכנן הערים, פרופ' ראסם ח'מאיסי. ריכוז הנתונים נעשה בידי העורך הסטטיסטי של הספר, רמסיס גרא, בסיועו של צוות סטטיסטי. עבודתם שופכת אור על מצבה של החברה הערבית במציאות הסבוכה של ישראל בראשית העשור השני של המאה ה-21.

ספר החברה הערבית בישראל 4 אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא כלי מחקר מן המעלה הראשונה. הוא מיועד הן לחוקרי החברה הערבית בישראל והן לקובעי מדיניות, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולכל מי שמבקש להיטיב להכיר את החברה הערבית בישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה