ספר החברה הערבית בישראל (5)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

רמסיס גרא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2012
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

המפעל הסטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה משנה את פניו והופך לחלק מהעולם הדיגיטלי. ספר החברה הערבית בישראל 5: אוכלוסייה, חברה, כלכלה חונך את המפנה הזה ומופיע גם בגרסה אלקטרונית. מעתה ואילך יופיעו קובצי הנתונים באתר המכון ויהיו פתוחים ונגישים לכל מי שמעוניין במבט רחב ומתמשך על החברה הערבית. קובץ הנתונים הוא כלי מחקר מן המעלה הראשונה. הוא מיועד הן לחוקרי החברה הערבית בישראל והן לקובעי מדיניות, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולכל מי שמבקש להיטיב להכיר את החברה הערבית בישראל. הספר הנוכחי, כמו ארבעת קודמיו, משלב נתונים ומידע על האוכלוסייה הערבית בישראל. ריכוז הנתונים ועריכת הספר כולו נעשו בידי רמסיס גרא, בסיועו של צוות סטטיסטי. עבודתם שופכת אור על מצבה של החברה הערבית במציאות הסבוכה של ישראל בראשית העשור השני של המאה ה-21.

בכל אחד מן הספרים בסדרה חמישה תחומים המוצגים בפירוט רב: דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה ושלטון מקומי (תחום זה נוסף החל בספר השני). מלבד אלה מוארים לסירוגין תחומים אחרים: בריאות (ספר 2); תפיסות באשר להיבטי חיים נבחרים (ספר 4); ופרופילים של היישובים הערביים בקובץ הנוכחי. ספר 5 תורם תרומה נוספת בהציגו מבט התפתחותי בלוחות מסכמים של נתונים מהשנים 2001–2009 לפי מדדים נבחרים. חלק ממגמות ההתפתחות מושוות גם לאוכלוסייה היהודית. כמו נתוני הלמ"ס, גם ספר זה מבקש להיות נגיש לקהלים רחבים ככל האפשר. לפיכך, מלבד לוחות הנתונים מובא בראשית כל פרק סיכום הממצאים הנבחרים והמחשה ויזואלית של הממצאים באמצעות תרשימים ודיאגראמות.

ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (5) זמין הן בעברית והן באנגלית.

הצטרפות לרשימת התפוצה