ספר החברה הערבית בישראל (9)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

רמסיס גרא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2018
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

עם הופעת ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) מסיים מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2005, שהוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כרך תשיעי זה יוצא, כקודמיו, בגרסה דיגיטלית, וקובצי הנתונים שבו והפרשנות שהוא מציע פתוחים ונגישים לכל המעוניין. יחד מספקים כרכי הסדרה מבט רחב על החברה הערבית בישראל לאורך זמן.

מפעל סטטיסטי זה ביקש ליצור מסד נתונים שיאפשר הבנה מעמיקה של החברה הערבית בישראל ושל תהליכי השינוי המתרחשים בה, לשירותם של חוקרים, מתכננים ומקבלי החלטות. המפעל הלם את המטרה שהמכון הציב לעצמו: טיפוחה וחיזוקה של החברה האזרחית כאחד מיסודות הדמוקרטיה בישראל וכבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית. אי אפשר לקדם מטרה זו ללא היכרות מעמיקה עם עולמם ועם תנאי חייהם של האזרחים הערבים, שהם כשישית מאזרחי המדינה.

הנתונים הנאספים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי — שני מקורות מידע מרכזיים על האוכלוסייה בישראל — כוללים מידע רב על החברה הערבית ומהווים מקור חשוב ומהימן שאפשר להיסמך עליו. אלא שדווקא הפרסומים של מאגרים אלו עוררו אותנו לחשוב מחדש על הקטגוריות המארגנות שלהם ועל אופן הצגת הנתונים על האוכלוסייה.

כרך זה מתמקד, כקודמיו, באותם חמישה תחומים קבועים — דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה ושלטון מקומי (אשר נוסף החל בספר השני), וכמו בכמה מהכרכים הקודמים נוסף לו תחום שלא נדון בעבר: עמדות האוכלוסייה כלפי סביבת המגורים ובית המגורים. הכרך מציג הן תמונה עדכנית ומפורטת של כל תחום והן מבט התפתחותי, באמצעות לוחות מסכמים של נתונים מראשית האלף הנוכחי ועד לנתונים העדכניים ביותר, חלקם מתוך השוואה לאוכלוסייה היהודית. כמו כן, בראשית כל פרק מובא סיכום הממצאים הנבחרים והמחשה ויזואלית של הממצאים באמצעות תרשימים ודיאגרמות.

הצטרפות לרשימת התפוצה