עולמם הפוליטי של ערביי ישראל

מאת
יצחק רייטר, ראובן אהרוני
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 1993
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

הספר בוחן בבהירות ובתמציתיות את התמורות האידיאולוגיות והשינויים הפוליטיים שפקדו את ערביי ישראל בשנים האחרונות. הוא דן במשמעות תהליך בניית המוסדות הקהילתיים ובהשלכות של היוזמות להעלאת בעייתם של הערבים בישראל, כמיעוט לאומי, בפני הקהילה הבינלאומית. הספר סוקר את הירידה בכוחם האלקטורלי במקביל לעלייה בחשיבות הקול הערבי בפוליטיקה הישראלית, ומתעכב על יוזמות שונות של ערביי ישראל להגיע לעמדת השפעה במערכת הפוליטית.

הצטרפות לרשימת התפוצה