ע[ו]ל הסובלנות

מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם

בעריכת
שלמה פישר, אדם ב. סליגמן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה הקשרי עיון

בניגוד לציפיות, הדת ממשיכה למלא תפקיד חשוב בחיים האישיים, החברתיים והפוליטיים של אזרחי העולם גם במאה ה-21. מרכזיותה מתבטאת גם בעימותים הרבים הצוברים תאוצה בכל רחבי תבל וממתינים לפתרונות המחייבים שינוי תפיסה וראייה חדשה.

הספר ע(ו)ל הסובלנות: מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם מציג מקורות רעיוניים ותרבותיים, המעוגנים במסורות הדתיות עצמן והעשויים לשמש תשתית לסובלנות ולדו-קיום בין הדתות ובתוכן.

מאמרי הספר בוחנים את המשאבים לסובלנות הן באסלאם ובנצרות בהקשר הכללי והן ביהדות בהקשר ההיסטורי ובהקשר הישראלי. לשילוב שתי זוויות הראייה – הכללית והמקומית – נודעת חשיבות רבה. חשוב להראות שהבעיה אינה ייחודית ל"ביצה הישראלית" וחשוב להשתמש במינוח ובמערכת מושגים כלליים המשוחררים מן המטענים ומן המאבקים המקומיים. ההשוואה למתרחש בדתות ובמסגרות אחרות יכולה להעשיר את הדיון ולהגדיל את מאגר הרעיונות והפתרונות.

מחברי המאמרים – אנשי אקדמיה, אנשי דת, פסיכולוגים ומחנכים בני שלוש הדתות המונותאיסטיות – באים מתחומים מגוונים ורוקמים יחדיו יצירה ייחודית ומעוררת חשיבה.

הצטרפות לרשימת התפוצה