עיר ישראלית או עיר בישראל?

שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות

בעריכת
טובי פנסטר, חיים יעקובי
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2006
סדרה הקשרי עיון

מהי עיר ישראלית וכיצד אפשר להגדיר את "ישראליותה"? מהן ההשפעות האידיאולוגיות ומהם הכוחות הפוליטיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים — הן הממסדיים והן המקומיים-קהילתיים — התורמים לעיצוב המרחב העירוני בישראל? מהם מקומה והשפעתה של הזהות האזרחית-עירונית בישראל על עיצוב המרחב הבנוי? אלה רק חלק מן השאלות שעמן מתמודד ספר חדשני זה. הספר עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות מגיש לקוראים הישראלים מבחר מאמרים המייצגים תחומי ידע מגוונים כמו תכנון עירוני, גיאוגרפיה, אדריכלות, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אשר בוחנים את ההוויה העירונית ואת תהליכי ייצור המרחב הבנוי במקומות רבים בישראל, למשל באופקים, בירושלים, בלוד, בתל-אביב-יפו, בפראדיס ובחיפה. מחברי המאמרים מציגים באופן מקורי את מורכבות התהליכים שמתפתח בהם המרחב העירוני בישראל באמצעות הצגת נקודות מבט מגוונות לבחינת "ישראליותו" של המקום, הן מבחינה תיאורטית והן ביחס למשמעותן בחיי היומיום.

הצטרפות לרשימת התפוצה