ערבים, יהודים, ערבית

הוראת הערבית בישראל ואתגריה - דוח מחקר

בעריכת

יונתן מנדל, מאי ערו, ת'אבת אבו ראס, גל קרמרסקי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2020

דוח מחקר זה מתאר את המאפיינים והאתגרים של תחום לימודי הערבית בבתי הספר העבריים בישראל, ומציע עקרונות מנחים לכתיבת תוכנית לימודים מקיפה שתתפרס לאורך כל שנות הלימוד, במטרה להנחיל את השפה הערבית כשפה שנייה לתלמידי ישראל הלומדים בבתי ספר עבריים. מטרתו של הדוח לעורר דיון שיחרוג מגבולות השיח הציבורי והחינוכי הקיים. הרעיונות המובאים כאן הם פרי תהליך חשיבה אשר נבע מיוזמה של מכון ון ליר בירושלים ועמותת יוזמות אברהם ונמשך שלוש שנים. בדוח זה אנו סוקרים את תחום הוראת הערבית בישראל; מציגים מחקר חדש שערכנו במטרה ללמוד על תוכנית הלימודים ודרכי ההוראה מנקודת מבטם של תלמידי בתי ספר על־יסודיים ברחבי הארץ; מזקקים את המסקנות שעלו מהדיונים; ומציעים אופק חדש להוראת הערבית בישראל, פרי עבודתו של פורום חוקרים רחב ומגוון. נקודת המבט המקצועית והמחקרית המוצגת כאן מבקשת לפרוץ את המגבלות המאפיינות את החשיבה המסורתית על תחום הוראת הערבית בישראל בכל הנוגע למטרת הלימוד ולהיקפו, לדרכי ההוראה, לכישורי המורים ולהכשרתם – עניינים שיש לתת עליהם את הדעת כדי לקדם את הידע השימושי בשפה הערבית ואת מיומנויות השימוש בו. זאת מתוך אמונה ששפה צריכה לשמש כלי לתקשורת בין אנשים ובין תרבויות; ביכולתה לקדם קשר, הבנה והיכרות בין אזרחי המדינה היהודים והערבים ובינם לבין שכניהם הקרובים והרחוקים.

הצטרפות לרשימת התפוצה