ערכים ואזרחים

אזרחות בלמידה פעילה לחטיבת הביניים

בעריכת

נפתלי רוטנברג

מו"ל
הוצאת מכון ון ליר והוצאת רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ
שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה מדיניות חינוך ופדגוגיה

ערכים ואזרחים - אזרחות בלמידה פעילה הוא ספר אזרחות המסייע ללומדים להבין מהו עם, מהם מדינה ואזרח, מהי מדינה דמוקרטית, מהם ערכי הדמוקרטיה, מהן זכויות הפרט וחובותיו, מהם מוסדות המדינה ועל פי אילו כללים הם מתנהלים, מה ייחודה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, מי הן הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ומהי מערכת היחסים ביניהן.

ספר התלמיד והמדריך למורה מציעים תשתית ידע, שעליה אפשר לבסס חינוך אזרחי וערכי, הכוללת את המנגנונים שמפעילים את השיטה הדמוקרטית, את העקרונות והערכים שעליהם היא מבוססת ואת השפה האזרחית.

הספר אף עוסק בהרחבה בטיפוח של אחריות חברתית, מעורבות והשתתפות אזרחית פעילה. הוא מעניק חינוך לאורח חיים בחברה דמוקרטית, שמעודד את צמיחתם של התלמידים כבני אדם בעלי הנעה עצמית, כחברים פעילים בקהילה וכאזרחים אכפתיים, יוזמים ומעורבים במדינה.

ערכים ואזרחים - אזרחות בלמידה פעילה הוא פרי עבודתו של צוות במכון ון ליר בירושלים, שכתב והנהיג במשך כשבע שנים תוכנית למידה פעילה באזרחות במאות בתי ספר, מכל המגזרים ברחבי הארץ. הלמידה מספר זה אינה מתבססת רק על מידע כתוב ומעובד, אלא בעיקר על עשרות פעילויות מגוונות המאפשרות לתלמידים ללמוד מהן, ולמעשה ללמד את עצמם. אזרחות בלמידה פעילה היא הדרך לקרב את הכיתה, כהוויה חיה בשיעור אזרחות, להתרחשות בחיים החברתיים והאזרחיים עצמם.

הספר הופק בתמיכת קרן נעמי ונחמיה כהן ומאושר על ידי משרד החינוך.
ספר הלימוד נמכר על ידי הוצאת רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
המדריך למורה ניתן ללא תשלום.

הצטרפות לרשימת התפוצה