פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי-השוויון הפנסיוני

הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה

מאת
אביה ספיבק, שחר צמח
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2017
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מחקר המדיניות התבסס על היכולת להביא בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסיית החובה מ־2008. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיות בנוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסיית חובה, וכן בעזרת סימולטור אקטוארי מלא אשר נבנה על ידינו בשיתוף עם מחלקת האקטואריה של קרן פנסיה גדולה בישראל.

הסימולטור אִפשר לבדוק את הרגישות של הפנסיה הצוברת לפרמטרים של הצבירה – תוחלת החיים, דמי הניהול, שיעור התשואה של הקרן, שיעור הכיסוי של השכר הפנסיוני מסך השכר ומספר החודשים שעובדים בממוצע בשנה. גרסה מלאה של הסימולטור הופעלה על נתוני מדגם ייחודי של קרן פנסיה גדולה ונמצא שהשונות בפרמטרים היא משמעותית. לתוצאות אלו חשיבות לצורכי מדיניות ומחקר, משום שבשיטת ה־DC עיקר הסיכון מוטל על המבוטחים. הנתונים מאפשרים גם לבדוק את ההשפעה של צו ההרחבה שהביא לפנסיית חובה משנת 2008 ואילך. כצפוי, האוכלוסייה שכעת החלה לקבל כיסוי פנסיוני היא אוכלוסייה חלשה יותר מבחינה סוציו־כלכלית, ולכן יש לצו זה השפעות פרוגרסיביות על ההכנסה בגילאי הפרישה.

בעוד הפרמטר של דמי הניהול מקבל תשומת לב תקשורתית ורגולטורית, הרי שיעור הכיסוי והעקביות בעבודה אינם נדונים בכלל. במחקר זה הראינו ששני משתנים אלו משפיעים על ממוצע שיעור התחלופה, אבל גם על השונות שלו – אי־השוויון. האוכלוסיות החלשות בדרך כלל עובדות פחות חודשים בשנה ושיעור הכיסוי שלהם יכול להיות נמוך יותר משל אוכלוסיות חזקות. במילים אחרות, לא רק שהמערכת הפנסיונית מנציחה את אי־השוויון בתקופת העבודה אלא היא אפילו מגבירה אותו.

השפעת הפרמטרים על הצבירה מוצגת גם בעזרת סימולטור חלקי, פשוט ושקוף למשתמש, והתוצאות דומות לאלו המתקבלות מן המדגם שנערך על בסיס סימולציה מלאה. ראוי לציין כי ההשפעה ארוכת הטווח של שיעור התשואה היא גבוהה ביחס להשפעה של דמי הניהול. תוספת של 1% בתשואה מביאה לתוספת של כ־20% בצבירה ולכן בקצבה; הסך המלא של דמי הניהול על הצבירה הם 0.5% מהצבירה – רק כ־10%, ודמי הניהול המלאים מההפרשות הם 6% מההפרשות, ולכן כ־6% מהצבירה. אם כך, תוספת של אחוז אחד בתשואה שווה יותר מאשר ויתור על כל דמי הניהול. במחקר זה אנו מראים כי הגדלת הכיסוי הפנסיוני, באחוזים, בין שמתוך השכר ובין שעל ידי שנים של צבירה, יכולה להגדיל את הפנסיה באחוזים משמעותיים. ייתכן שזהו הכיוון שאליו מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת צריכים להפנות את תשומת לבם.

 

ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה