פסיכולוגיה ושפה

מאת

יוסף גרודזינסקי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 1993
סדרה קשרים

גישתו המהפכנית של נעם חומסקי ללשון השפיעה לא רק על חשיבתם של בלשנים. גם תחומים סמוכים עברו זעזוע בעקבות "המהפכה החמסקיאנית" בבלשנות.

ספר זה סוקר את הרעיונות המרכזיים של התיאוריה הבלשנית המודרנית, את התופעות הבסיסיות שמסבירה תיאוריה זו, ואת יחסי הגומלין בין הבלשנות, הפסיכולוגיה והנוירולוגיה. ארבעת פרקיו מציגים את עקרונות העיסוק בידע הלשוני האנושי, בהתפתחותו של ידע זה אצל ילדים גדלים, באופן בו ידע זה ממומש בדיבור ובהבנה, ובהקשר בין מנגנוני שפה ורקמת המוח.

התפנית הדרמטית שעברו תחומים אלה מובהרת דרך תופעות לשוניות, פסיכולוגיות ונוירולוגיות מסקרנות, ודרך פרשת התפתחות חשיבתם של בלשנים, פסיכו-בלשנים, ונוירו-בלשנים בשלושים השנים האחרונות.

הצטרפות לרשימת התפוצה