פערי אזרחות

הגירה, פריון וזהות בישראל

בעריכת
יוסי יונה, אדריאנה קמפ
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2008
סדרה הקשרי עיון

קובץ מאמרים זה עוסק במגמות החברתיות והפוליטיות המייצרות "פערי אזרחות" בחברה בישראל ובפרקטיקות שבעזרתן קבוצות שונות מנסות להתמודד עם פערים אלו. הספר מתמקד בעיקר במנגנוני ההדרה של מדינת הלאום ובקבוצות המנועות מלהשתייך אליה או הנדחקות לשוליה הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים. עם זאת, לא נפקד בו מקומם של המנגנונים המאפשרים הכלה של יחידים ושל קבוצות בחברה, שהרי מנגנוני ההדרה ומנגנוני ההכלה של מדינת הלאום הם שני צדדים של אותו המטבע.

הניתוח של מנגנונים מורכבים אלו נעשה לאור הדיון הנרחב המתנהל בעולם בנושא זה כפי שהוא משתקף בספרות הרלוונטית, ומתוך בחינה של ההתפתחויות הפוליטיות, הכלכליות, התרבותיות והאינטלקטואליות המאפיינות את העידן הגלובלי. מאמרי הספר מבקשים לבחון, בין השאר, כיצד הזרימה המואצת של הון, סחורות, מידע ובני אדם, הכרוכה בתהליכי הגלובליזציה, יוצרת אי-התאמה גוברת בין המסגרת הפוליטית והחוקית המגדירה זכויות אזרח, הלא היא מדינת הלאום, ובין המציאות הסוציולוגית המורכבת, המעודדת אי-שוויון מבני ועמוק באופן הקצאתן.

הצטרפות לרשימת התפוצה