שומרים על הכרם

מג'ד אל-כרום כמשל

מאת
אורן יפתחאל
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 1997
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

המחקר מתמקד ביחסים שבין רשויות הכפר מג'ד אל-כרום לבין רשויות השלטון, ומתאר את הדרך שבה מכתיבות רשויות המדינה את תכנון הכפר. המחקר מתעד ומנתח את ההתארגנות והמחאה של תושבי הכפר ואת מידת הצלחתם במחאה זו. הבחירה בכפר זה אינה מקרית. מדובר בכפר שאוכלוסייתו מייצגת יישובים ערביים מבחינת הגודל, הרכב האוכלוסייה, רמת המחיה ומיקומו במרכז האוכלוסייה הערבית בגליל.

הצטרפות לרשימת התפוצה