שעת לחץ

על הביולוגיה המולקולרית של התגובות למצבי לחץ

מאת

ערן משורר, חרמונה שורק

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2004
סדרה קשרים

תגובות לחץ הן חלק בלתי נפרד מאתנו. כשם שבעלי חיים מסוגלים להפעילן במצבי סכנה לקיומם, גם אנו יכולים לעשות זאת. בטווח הקצר תגובות הלחץ פועלות לטובתנו, אך השלכותיהן המתמשכות עלולות להיות הרסניות. הספר מתאר את התועלת ואת הסיכון שבתגובות לחץ ומסביר את התהליכים האחראיים לתופעות ארוכות הטווח הקשורות בהן, בעיקר במערכת העצבים המרכזית. התיאור מוצג מנקודת מוצא מחקרית ובוחן את ההישגים המדעיים והטכנולוגיים המאפשרים כיום ניתוח מקצועי של תגובות לחץ ושל הגורמים להן.

הספר מיועד לכל המתעניין בתגובות לחץ בכלל, ולמבקש להעשיר את הידע האישי בתחום הביולוגיה המולקולרית ובפרויקט גנום האדם בפרט.

הצטרפות לרשימת התפוצה