תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל

מאת
יעקב ירון, גליה פיט
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מחלוקת זו דנה בשאלת עתידה של תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל, מתוך בחינת הפוטנציאל השונה שלה בארצות מתפתחות לעומת ארצות מפותחות. לתעשיית המימון הזעיר היסטוריה קצרה של כ-30 שנה בלבד, וראשיתה בכמה ארצות מתפתחות. בחלק מארצות אלו היא הגיעה להישגים מרשימים המתבטאים במספר המשתמשים בשירותים הפיננסיים שהיא מספקת לעומת גודל האוכלוסייה, וקל וחומר לעומת מספר הלקוחות שהשירותים הבנקאיים הפורמליים הרגילים נגישים להם באותן ארצות. תעשיית המימון הזעיר נעזרה במידה ניכרת בתרומות ובהלוואות בתנאים נוחים מממשלות, ממוסדות בינלאומיים לפיתוח כלכלי ומארגוני סיוע אחרים.

שאלת המפתח, שעדיין לא נמצא לה מענה מוסכם, היא אם פעילות המימון הזעיר אכן מצמצמת ביעילות את תופעת העוני ומגדילה במידה ניכרת את רווחתו של קהל היעד. מסמך זה מציג היבטים שונים של סוגיה זו, השנויים גם הם במחלוקת בקרב חוקרי תעשיית המימון הזעיר והפעילים בה. המחסור במחקרי עלות-תועלת מבוססים ואמינים, שעוקבים לאורך זמן אחר השפעת הנגישות לשירותים פיננסיים שמספקים מוסדות מימון זעיר (ממ“זים) על רווחתו של קהל היעד, עומד ברקע מחלוקות אלו.

בישראל תעשיית המימון הזעיר מצויה בראשית דרכה, ומן הסוגיות שבמחלוקת אפשר ללמוד כיצד להביא לפיתוחה המיטבי וכיצד יש למדוד את תפוקותיה ואת תוצאותיה. זו גם הזדמנות לבחון את הסבסוד הכרוך בתמיכה בה ואת התועלת הנובעת ממנו בהשוואה לכלים אחרים המיועדים אף הם לסייע לאוכלוסיית היעד.

הצטרפות לרשימת התפוצה