תקציב המדינה לשנים 2017–2018

האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים

מאת
לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2017
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר עסק בשאלה: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? לשם כך נעשה ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים. תקציב הביטחון נותח מכמה היבטים: הן מן ההיבט של השפעתו על הצמיחה והן מן ההיבט של ההתפתחות הצפויה בשכר, ולראשונה מוצג כאן ניתוח השוואתי של השכר הביטחוני מול השכר האזרחי אגב אפיון מקצועות משותפים למשרד הביטחון ולמשרדים האזרחיים (רופאים, עורכי דין ועוד). ניתוח מפורט של תחומי ההוצאה הממשלתית – ובכללם חינוך, ביטחון, רווחה ובריאות – לפי המשתנים העיקריים הקובעים את ההוצאה מראה כי בכל התחומים האזרחיים נוצרו חוסרים. מן החישובים התקבל שהמחסור הגיע ל-12 מיליארד שקל בשנת 2014. התרחיש הפיסקלי הרצוי למשק בשנים הבאות מראה כי כלל ההוצאה התקף היום כשל בהתמודדות עם מטרות הממשלה בתחומים האזרחיים העיקריים, ועל כן חשוב להתאימו לצורכי המשק. על פי ההצעה המועדפת על כלכלני התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר יש להגדיל את ההוצאה הממשלתית בקצב שנתי של 4% ריאלית, על ידי העלאת מסים וביטול פטורים. יישום התוכנית המוצעת יאפשר צמיחה גבוהה יותר ב-0.8 נקודת אחוז עד 2019 ותחילת התמודדות עם תחולת העוני, שהיא מן הגבוהות ביותר במדינות ה-OECD.

 

ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה