תקציב הממשלה החדשה

הצעת התוכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר בירושלים

מאת
לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2013
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

קביעת התקציב הדו-שנתי של הממשלה החדשה לשנים 2013 ו-2014 חייבה הכרעות מרחיקות לכת הנוגעות לצד ההוצאה ולצד ההכנסות ממסים. הממשלה החדשה, שהושבעה ב-18 במרץ 2013, נדרשה להחליט כיצד לפתור את בעיית ההתחייבויות העודפות שמעבר למותר על פי כלל ההוצאה, ולקבוע אם להעלות מסים כדי לעמוד ביעדי הגירעון שהציבה הממשלה הקודמת. בנייר עמדה זה מציגים כלכלני התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים חלופות שונות למדיניות התקציבית של הממשלה עד שנת 2020. על פי התרחיש המומלץ, מחד גיסא חשוב שהממשלה תמלא חלק ניכר מהתחייבויותיה כדי לטפל בצורכי המשק, ומאידך גיסא רצוי לדחות חלק מההתחייבויות לשנים הבאות, בד בבד עם קיצוץ בהוצאה הביטחונית.

הצטרפות לרשימת התפוצה