תשואה מהשכלה: אי־שוויון בין קבוצות אוכלוסייה

מחקר מדיניות 17

מאת

יעל מלצר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2015
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה
במחקר זה נבדק הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר בישראל באמצעות אמידת התשואה לשעת עבודה במגוון קבוצות. בסיס הנתונים הוא הקובץ החברתי–כלכלי של מפקד האוכלוסין האחרון, משנת 2008. בשנת 2008 התשואה הממוצעת לשנת לימודים הייתה 10.3%. עובדה זו מעידה על עלייה ניכרת בהשוואה לתשואות שנאמדו ממפקדים קודמים. המחקר מציג תשואות גבוהות לגברים היהודים, לעומת התשואות לנשים היהודיות. תשואת המזרחים, הקבוצה החלשה יותר במגזר היהודי מבחינה כלכלית–חברתית, גבוהה מתשואת האשכנזים. חלוקת המדגם לפי הרקע המשפחתי של הפרט הראתה שאצל השכירים היהודים התשואות נמוכות ככל שהרקע המשפחתי שלהם גבוה. מעניין להיווכח כי פרטים שסביר שלא ימשיכו ללימודים גבוהים, היו יכולים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר בשכר לשעה. מדיניות שתכוּון לפרטים אלו תגרום לרווחים אישיים וחברתיים גדולים.

הצטרפות לרשימת התפוצה