כתבי עת

בהוצאת מכון ון ליר רואים אור שני כתבי עת מדעיים: תיאוריה וביקורת, ו-Journal of Levantine Studies. כל אחד מכתבי העת מפרסם שני גיליונות בשנה, וכל המאמרים והמסות המתפרסמים בהם עוברים שיפוט עמיתים כפול, כמקובל. לצד כתבי העת המדעיים רואה אור גם כתב העת הזמן הזה, שמוקדש למחשבה ולדיון ציבורי רעיוני.

 

תיאוריה וביקורת

לכל הגיליונות >

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית הרואה אור פעמיים בשנה. מאז הקמתו, בראשית שנות התשעים, הוא עוסק בתיאוריה הביקורתית בהקשריה המקומיים. המאמרים שמתפרסמים בו מציעים דיון תיאורטי וצורות חדשות לביקורת, ופורטים את תביעותיהן של התיאוריה והביקורת מן העיון ומן המעש. הם תוהים על שאלות היסוד של התיאוריה הביקורתית לנוכח התמורות במציאות החברתית הקונקרטית – זו בישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה; וכן זו שבמקומות אחרים, במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

 

הזמן הזה

הזמן הזה הוא כתב עת למחשבה ולדיון ציבורי. במסגרת כתב העת מתפרסמים מאמרים ומסות בנושאים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומדעיים מאת חוקרים וכותבים מובילים מהארץ ומהעולם. כתב העת מבקש להציע חשיבה מחודשת על סוגיות מרכזיות שנמצאות, או ראוי שיימצאו, על סדר היום הציבורי והאינטלקטואלי בישראל ומחוצה לה. מאמרי כתב העת מתפרסמים על בסיס שבועי באתר כתב העת וגיליונותיו רואים אור אחת לכמה חודשים.

 

כתב העת ללימודי הלבאנט (Journal of Levantine Studies)

כתב העת ללימודי הלבאנט (JLS), שנוסד ב־2011, הוא כתב עת אקדמי בין-תחומי המוקדש לחקר הזירות החברתיות, הפוליטיות, הגיאוגרפיות והתרבותיות שנכללו בתקופות שונות בהיסטוריה תחת השם "לבאנט". ההצעה לבסס מחדש את תפיסת הלבאנט כרעיון היסטורי ופוליטי, וכקטגוריה של זהות ומיון, נועדה ליצור פלטפורמה חדשה למחקר תיאורטי ואמפירי. כתב העת רואה אור פעמיים בשנה בשפה האנגלית, בדפוס ובגרסה מקוונת, בהוצאת מכון ון ליר בירושלים. כל כתבי היד עוברים תהליך שיפוט עמיתים קפדני. החל משנת 2020 ישקפו גיליונות JLS את המחקר שנערך במסגרת התמות האקדמיות של מכון ון ליר, ויתמקדו גם בנושאים ובסוגיות הנוגעים למזרח התיכון.

 

זהויות: כתב עת לתרבות ולזהות יהודית

זהויות: כתב עת לתרבות ולזהות יהודית, שראה אור בשנים 2011–2020, ביקש לעודד את הדיון הציבורי האינטלקטואלי בתרבותו ובזהותו של העם היהודי בזמננו. מאמריו עסקו בזרמים שונים ביהדות ובתהליכים רעיוניים, הגותיים ואידיאולוגיים המתחוללים בקבוצות מגוונות בעם היהודי. כתב העת שימש במה לדיון בשאלות מהותיות, במשברים וברעיונות חדשים שהולכים ונובטים אצל חוקרות וחוקרים, יוצרות ויוצרים צעירים, מתוך דיאלוג עם הוגים ויוצרים ותיקים בישראל ובעולם.

הצטרפות לרשימת התפוצה