את ההצעות יש לשלוח עד התאריך 31.12.2021 למייל של ענת שלם, רכזת המערכת: anats@vanleer.org.il.