חנאן סעדי

חנאן סעדי
תפקיד: 
רכזת תחום החברה האזרחית; רכזת מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים-ערבים; חברת מערכת במנבר-במה: מגזין אלקטרוני ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
מתאמת הפעילות של קבוצות מחקר; אחראית לריכוז וניהול ארגוני של כנסים וערבי דיון ואחראית לעריכה ובדיקה של טקסטים בשפה הערבית

חנאן סעדי היא בעלת תואר ראשון בחינוך ויחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

במכון ון ליר בירושלים היא הרכזת של תחום החברה האזרחית ושל מרכז מנאראת ליחסי יהודים-ערבים. היא גם חברת מערכת במגזין האלקטרוני מנבר-במה ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל. 

בעבר הייתה מרכזת פעילות המרכז לחקר החברה הערבית בישראל שפעל במכון.