חוג המתרגמים נוסד במכון ון ליר בשנת 2016. פועלים בו יותר ממאה אישה ואיש, יהודים וערבים, מתרגמים, עורכים וחוקרי שפה וספרות, הרואים במלאכתם מעשה מכונן באמצעות מילים, ובאותה עת גם פעולה תרבותית ופוליטית בעולם. במסגרת החוג מתרחשת מלאכת הבירור של הניתן והבלתי ניתן לתרגום וחקירת ההבדל ביניהם, ומתפתח, בין היתר, דגם לעבודה עדינה ומתמשכת של יהודים וערבים שתכליתה פיוס בין השפות.